Благодійні фонди

Благодійні фонди

10 хв на прочитання
Наші послуги
Консультація

Створення, реєстрація, супровід благодійних фондів та організацій.

Благодійні фонди – це неприбуткові організації, створені з метою збору та розподілу благодійних внесків для підтримки соціальних, медичних, освітніх, культурних, екологічних та інших благодійних ініціатив. Основна мета таких фондів полягає в допомозі нужденним, розвитку громади та здійсненні різноманітних благодійних програм і проектів. Вони працюють на принципах добровільних внесків, пожертвувань та підтримки з боку держави, бізнесу та інших ділових структур. Діяльність благодійних фондів регламентується ЗУ Про благодійну діяльність та благодійні організації.

Реєстрація Благодійного Фонду відбувається відповідно до вимог законодавства України про громадські об’єднання та неприбуткові організації. Більш детальніше про умови створення таких фондів та особливості їх функціонування поговоримо в цій статті.

Вибір типу – благодійне товариство, благодійна установа, благодійний фонд

Вибір типу неприбуткової організації залежить від специфіки її діяльності та поставленої мети. Кожен різновид має свої особливості і обов’язки. Розглянемо короткий опис:

 • Благодійне товариство. Цей різновид організації спрямований на допомогу і підтримку певних груп осіб, соціальні заходи або вирішення певних проблем. Вона може займатися благодійністю в певних сферах, таких як медицина, освіта, соціальна допомога, тощо.
 • Благодійна установа. Створюється для забезпечення довгострокової благодійної діяльності або підтримки конкретних проектів і програм.
 • Благодійний фонд. Фонд є юридичною особою, яка формується за рахунок благодійних внесків громадян або підприємств з метою забезпечення соціальної, гуманітарної, медичної та іншої допомоги.

Порядок реєстрації благодійної організації

Реєстрація Благодійного Фонду, установи чи організації відбувається наступним чином:

 • Підготовка необхідних документів. Потрібно зібрати всі документи для реєстрації БО. В пакет входять: статут, протоколи установчих зборів, пакет заяв, повідомлення про наміри створити благодійну організацію та ін.
 • Проведення установчих зборів. Для прийняття рішень про створення та затвердження статуту необхідно провести збір засновників (членів) організації.
 • Реєстрація в органі державної реєстрації. Для офіційної реєстрації треба подати всі необхідні документи до відповідного органу державної реєстрації.
 • Отримання свідоцтва про реєстрацію. Після перевірки документації та виконання вимог законодавства орган державної реєстрації видає свідоцтво про реєстрацію благодійної організації.
 • Отримання статусу благодійної організації. Для отримання відповідного статусу необхідно подати заяву до органу, що здійснює оподаткування, і отримати підтвердження.

Якщо Реєстрація Благодійної організації проведена успішно і отримані всі необхідні документи, установа може здійснювати свою благодійну діяльність та залучати пожертвування згідно з встановленими правилами і законодавством.

Подача звітності

Звітність благодійної організації – це процес підготовки та подання інформації про фінансовий стан, діяльність та досягнення організації. Така звітність є обов’язковою для некомерційних установ, оскільки вона є важливим засобом забезпечення прозорості та відповідальності перед громадськістю, а також донорами.

Зазвичай, звітність включає наступні елементи:

 • фінансовий звіт, в якому відображаються доходи та витрати організації, рух коштів та інші фінансові показники;
 • звіт про діяльність, де описується благодійна діяльність організації, реалізовані проекти та досягнення;
 • інші документи, що вимагаються відповідно до законодавства або згідно зі специфічними умовами фінансування чи дотацій.

Звітність зазвичай подається до відповідних державних органів або благодійних фондів, які здійснюють контроль та реєстрацію діяльності благодійних організацій. Важливо дотримуватись встановлених законодавством строків, забезпечити правильність та достовірність наданої інформації.

Обрання органів управління благодійної організації

Обрання органів управління благодійної організації відбувається відповідно до положень її статуту та вимог законодавства. Органи управління включають правління, наглядову раду, загальні збори (конференцію) членів організації та інші комітети чи робочі групи, які можуть створюватися для реалізації конкретних завдань.

Зазвичай, процес обрання органів управління включає наступні етапи:

 1. Вибір кандидатури. Потенційні кандидати на посади в органах управління номінуються членами організації або іншими зацікавленими сторонами.
 2. Проведення виборів. Вибори відбуваються на загальних зборах (конференції) членів організації, де кандидати представляють свої програми та плани діяльності, а члени голосують за кандидатів.
 3. Голосування. Голосування може бути таємним або відкритим, залежно від статуту організації та прийнятих регламентів.
 4. Обрання. Кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, стають членами органів управління.
 5. Реєстрація. Обрані члени органів управління реєструються відповідно до законодавства та статуту організації.

Обрані органи управління відповідають за стратегічне керівництво та прийняття важливих рішень в діяльності благодійної організації. Їх робота має бути прозорою, відповідальною та спрямованою на досягнення мети та завдань організації.

Відповідальність

Благодійна організація несе ряд обов’язків, які пов’язані з її статусом та діяльністю. Основні аспекти відповідальності включають:

 • Відповідальність перед донорами та громадськістю. Некомерційні організації зобов’язані ефективно та прозоро використовувати отримані пожертвування та забезпечувати виконання своїх мети та завдань. Організація повинна дотримуватися домовленостей з донорами, забезпечувати облік та звітність про використання коштів.
 • Відповідальність перед бенефіціарами. Благодійні установи мають гарантувати, що надані благодійні послуги або допомога спрямовані на досягнення корисних результатів для своїх бенефіціарів.
 • Відповідальність перед законодавством. Необхідно суворо дотримуватися вимог законодавства щодо діяльності, оподаткування, звітності та інших правових обов’язків. Організація повинна мати чітке розуміння своїх прав та обов’язків в рамках чинного законодавства.
 • Внутрішня відповідальність. Важливо встановлювати ефективні внутрішні процедури контролю та управління, щоб уникнути можливих недоліків або зловживань. Внутрішні контрольні механізми сприяють забезпеченню прозорості та відповідального управління організацією.
 • Відповідальність перед співробітниками та волонтерами. Важливо дбати про своїх співробітників та волонтерів, забезпечуючи їм безпечні умови праці та адекватну компенсацію за їхню діяльність.

Включення до реєстру волонтерських організацій

Запис в реєстр волонтерських організацій надає благодійній організації статусу волонтерської організації. Це підвищує довіру громадськості та забезпечує більше можливостей для розвитку та співпраці з іншими організаціями та державними структурами.

Основні кроки для включення благодійної організації до реєстру волонтерських організацій можуть включати:

 1. Ознайомлення з вимогами. Потрібно детально ознайомитися з вимогами та критеріями для включення до реєстру волонтерських організацій, які зазвичай встановлюються відповідними органами чи державними установами.
 2. Підготовка документів. Документи, необхідні для реєстрації: статут організації, рішення про заснування, довідка про реєстрацію відповідного органу, інформація про діяльність організації, тощо.
 3. Подання заяви. Після підготовки пакету документів, організація подає заяву на включення до реєстру волонтерських організацій.
 4. Розгляд заяви. Відповідні органи перевіряють документи та здійснюють перевірку діяльності установи, щоб переконатися, що вона відповідає вимогам для включення до реєстру волонтерських організацій.
 5. Прийняття рішення. Після перевірки і розгляду заяви, орган, відповідальний за реєстрацію, приймає рішення про включення організації до реєстру волонтерських організацій.
 6. Отримання статусу. При позитивному рішенні установа отримує статус волонтерської організації та включається до відповідного реєстру.

Реєстрація в системі «Шлях»

Система «Шлях» або Єдиний державний реєстр волонтерів та благодійних організацій – це спеціальна електронна платформа, створена для реєстрації та координації діяльності волонтерів та благодійних організацій в Україні.

Ця система дозволяє зареєструвати благодійні організації та волонтерів, створити профіль, зазначити види допомоги або послуг, які вони надають або потребують, і забезпечує зв’язок між ними.

Для реєстрації в системі «Шлях» благодійна організація має звернутися до відповідних державних органів або підприємств, що здійснюють адміністрування системи. Під час реєстрації зазвичай необхідно представити документи, що підтверджують легальний статус організації, інформацію про її діяльність, а також контактні дані.

Система «Шлях» допомагає збирати та обробляти інформацію про діяльність благодійних організацій та волонтерів, а також сприяє ефективній координації допомоги та благодійних заходів в Україні.

Наші переваги

Якщо ви вирішили створити Благодійний Фонд але не знаєте, з чого почати, звертайтеся в нашу юридичну компанію DextraLaw, спеціалісти якої нададуть професійну підтримку на всіх етапах створення установи. Наші досвідчені адвокати та юристи забезпечать вас необхідною інформацією, допоможуть у підготовці документів, реєстрації та поданні звітності. Ми гарантуємо якісний та індивідуальний підхід до кожного клієнта, допомагаючи зробити процес створення Благодійного Фонду максимально простим і зрозумілим. Довірте свої справи професіоналам та забезпечте успішний старт вашої благодійної діяльності разом з DextraLaw.

Інші переваги співробітництва з нами:

 • повний спектр послуг;
 • індивідуальний підхід;
 • зручність та ефективність;
 • довіра та конфіденційність.

Питання та відповіді

Які види діяльності може здійснювати благодійна організація?

Благодійна організація може здійснювати різноманітні види діяльності, такі як надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, організація благодійних заходів, розвиток культури, науки, освіти та спорту, допомога хворим та інвалідам, охорона навколишнього середовища, тварин та багато іншого.

Чому важливо підтримувати благодійні фонди?

Підтримка таких організацій дозволяє негайно надавати допомогу тим, хто потребує її найбільше. Це сприяє зростанню соціальної відповідальності, вирішенню важливих громадських проблем, зміцненню спільнот та формуванню культури допомоги та підтримки.

Яким чином можна пожертвувати кошти в благодійні організації?

Пожертвування коштів в благодійні організації може здійснюватися різними способами, наприклад, переказ на банківський рахунок організації, онлайн-платежі, пожертвування через платіжні системи, участь у благодійних заходах та акціях.

Чи можуть благодійні організації співпрацювати з бізнесом?

Звичайно! Багато благодійних установ співпрацюють з бізнесом. Ця взаємодія може бути у формі спонсорства, партнерства, благодійних акцій, участі у соціальних проектах та інших спільних ініціатив. Співпраця з бізнесом допомагає залучати додаткові ресурси та підтримку для реалізації благодійних проектів, програм.

Залишились запитання?

Навіщо відкладати, опишіть свою проблему чи питання, звернувшись до нас, замовивши дзвінок, або зв'язавшись з нами через контакти зручним для вас способом!

Зв'язатись з нами
Консультація
Зверніть увагу

Ознайомтеся з цікавими юридичними статтями нашого сайту, які допоможуть вам зрозуміти складні правові питання та знайти відповіді на ваші юридичні потреби. 

0%

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Наш фахівець зв’яжеться з вами та надасть детальну інформацію по вашим питанням.