Громадські об’єднання

Громадські об’єднання

10 хв на прочитання
Наші послуги
Консультація

Реєстрація громадського об’єднання

Громадські об’єднання (ГО) – це добровільні організації, створені групою людей з метою спільної діяльності та досягнення спільних цілей. Їх діяльність регламентується ЗУ Про громадські об’єднання. Функцонування ГО спрямоване на зміну соціальних, культурних, економічних або інших аспектів життя суспільства для покращення умов життя та вирішення різних проблем. Громадські об’єднання бувають різних форм і структур – від маленьких груп громадян до великих організацій з розгалуженою структурою. Їх діяльність може охоплювати різноманітні сфери, такі як правозахист, культура, освіта, благодійність, захист навколишнього середовища, політика та багато інших. Про особливості відкриття та діяльності таких організацій більш детально розглянемо в нашій статті.

Юридична адреса з поштовим обслуговуванням

Щоб створити для громадського об’єднання юридичну адресу з поштовим обслуговуванням, слід дотримуватися наступних кроків:

 1. Обрати поштовий сервіс чи компанію, яка буде надавати відповідні послуги. Важливо вибрати надійного та авторитетного постачальника, який гарантує конфіденційність та своєчасну доставку кореспонденції.
 2. Зареєструвати громадське об’єднання та отримати свідоцтво про реєстрацію в органах державної реєстрації.
 3. Звернутися до обраної поштової компанії і попросити про надання послуги юридичної адреси. Необхідно надати всі необхідні документи, включаючи свідоцтво про реєстрацію та документи, що підтверджують особу засновника.
 4. Укласти договір про надання послуг юридичної адреси з обраною компанією. В договорі повинні бути чітко визначені умови надання послуг, вартість та строк дії договору.
 5. Отримати інформацію про свою юридичну адресу, включаючи поштовий індекс та інші необхідні деталі.

В подальшому можна без обмежень використовувати юридичну адресу для реєстрації об’єднання у державних органах, отримання кореспонденції та інших юридичних потреб.

Підготовка пакету документів для реєстрації громадської організації чи внесення змін (1 Реєстрація нової редакції статуту організації)

Підготовка пакету документів для реєстрації громадської організації або внесення змін (наприклад, реєстрація нової редакції статуту організації) є важливим етапом у легалізації та функціонуванні організації. Процес створення громадських організацій відбувається наступним чином:

 1. Підготовка статуту. Статут ГО містить її назву, цілі, завдання, організаційну структуру, порядок прийняття рішень, процедуру внесення змін до статуту та інші необхідні положення.
 2. Збір засновників. Для створення громадської організації потрібно зібрати групу осіб, які бажають стати засновниками та підтримують її ідеї та цілі.
 3. Установчі збори. Засновники проводять установчі збори, на яких затверджується статут, обираються керівні органи організації та приймається рішення про реєстрацію.
 4. Підготовка документів. Після установчих зборів готуються документи для реєстрації, зокрема протокол зборів, заява про реєстрацію та інші необхідні документи.
 5. Подання документів до реєстраційного органу. Пакет документів разом з заявою про реєстрацію подається до відповідного реєстраційного органу (наприклад, місцевого державного адміністрації або міністерства юстиції).
 6. Реєстрація. Реєстраційний орган перевіряє відповідність документів вимогам законодавства та проводить реєстрацію громадської організації.
 7. Отримання свідоцтва. На завершальному етапі організація отримує свідоцтво про реєстрацію, яке підтверджує її правовий статус.

Важливо зазначити, що успішна реєстрація Громадського об’єднання (організації або спілки або асоціації ) можлива при дотриманні всіх вимог законодавства та поданні необхідного пакету документів до відповідних органів реєстрації.

Отримання всеукраїнського статусу (з реєстрацією нового статуту)

Отримання всеукраїнського статусу для громадської організації відбувається наступним чином:

 1. Підготовка нового статуту. Якщо ГО вже зареєстрована і має регіональний статус, для отримання всеукраїнського статусу необхідно підготувати новий статут, де визначаються нові цілі та завдання організації, які будуть відповідати всенародному масштабу.
 2. Збір документів. Організація збирає необхідні документи для зміни статусу, зокрема новий статут, протокол рішення про зміни, засвідчені копії рішень загальних зборів членів організації.
 3. Подання документів до реєстраційного органу. Пакет документів подається до реєстраційного органу, який здійснює контроль за дотриманням законодавства та проводить процедуру реєстрації зміни статусу.
 4. Реєстрація нового статуту. Реєстраційний орган перевіряє відповідність документів вимогам законодавства та проводить реєстрацію нового статуту з визначенням всеукраїнського статусу.
 5. Отримання свідоцтва. Після реєстрації організація отримує свідоцтво про зміну статусу, яке підтверджує її новий правовий статус як всеукраїнської громадської організації.

Ліквідація громадської організації (від 3 місяців)

Ліквідація громадської організації може займати від трьох місяців і більше, залежно від ряду факторів і процедур, які потрібно виконати:

 1. Підготовчий етап. Проведення зборів членів організації та прийняття рішення про ліквідацію, обрання ліквідаційної комісії, визначення порядку ліквідації.
 2. Юридичні процедури. Підготовка необхідних документів для ліквідації, зокрема заяви до державного реєстратора та подання необхідних звітів, а також документів про майно та зобов’язання організації.
 3. Виконання зобов’язань. Закриття рахунків, виплата боргів та виконання зобов’язань перед сторонами.
 4. Вирішення майнових питань. Розподіл майна організації між її членами або іншими співвласниками.
 5. Закриття процедури. Подання документів про ліквідацію до відповідних органів та отримання висновку про ліквідацію.

Виготовлення печатки громадської організації

Розглянемо основні кроки виготовлення печатки ГО:

 1. Затвердження макету. Після того, як реєстрація громадської спілки успішно завершена і затверджений її статут, потрібно розробити макет печатки. Макет повинен містити назву організації, реєстраційний номер та інші необхідні відомості.
 2. Замовлення печатки. Після погодження всіх деталей макету печатки, його необхідно передати до спеціалізованої друкарні для виготовлення. Важливо відмітити, що друкарня повинна мати відповідні ліцензії та дозволи на виготовлення печаток.
 3. Оформлення документів. Для виготовлення печатки можуть знадобитися документи, які підтверджують право громадської організації на використання печатки. Це може бути рішення зборів членів організації або інші офіційні документи.
 4. Отримання печатки.

Подання звітності

Організація зобов’язана подавати звітні дані про свою діяльність, фінансовий стан та виконання статутних завдань за певний період. Правильне подання звітності забезпечує прозорість та довіру до діяльності установи з боку громадськості та контролюючих органів.

Розглянемо основні етапи подання звітності громадської організації:

 1. Підготовка звітних документів. ГО повинна зібрати та підготувати всю необхідну документацію для звіту. Сюди входять фінансові звіти, звіти про діяльність, відомості про членів та керівництво організації тощо.
 2. Внутрішній аудит. Перед поданням звітньої документації важливо перевірити всі дані та фінансові показники на відповідність законодавству.
 3. Подання до відповідних органів. Звітні документи подаються до відповідних державних органів або організацій, які відповідають за реєстрацію та контроль за діяльністю ГО.

Подання звітності повинно відбуватися в зазначені законодавством строки. Вчасне та правильне подання звітів дозволяє уникнути штрафів та інших негативних наслідків.

Підготовка проведення конференцій

Підготовка та проведення конференцій громадських організацій – важлива і відповідальна задача, спрямована на забезпечення ефективної комунікації та співпраці всередині установи. Цей процес включає:

 • планування заходу;
 • залучення учасників;
 • підготовку необхідних матеріалів та організаційних питань.

Під час планування конференції визначається мета та цілі заходу, обирається дата, місце проведення та структура заходу. Залучення учасників передбачає роботу зі списками та реєстрацію учасників. Підготовка матеріалів включає розробку презентацій, інформаційних матеріалів та програми заходу.

Організаційні питання охоплюють забезпечення аудиторії, технічного обладнання, кавер-зон, перекусів та кави для учасників. Під час проведення конференції необхідно забезпечити координацію всіх етапів заходу, модерацію дискусій та дотримання графіку та програми. Оцінка результатів включає збір фідбеку від учасників та аналіз отриманих даних.

Наші переваги

Юридична компанія DextraLaw забезпечує якісний юридичний супровід громадських об’єднань/організацій для ефективної правової діяльності. Ми допомагаємо в створенні громадських об’єднань, підготовці необхідних документів для їх реєстрації та легалізації. Надаємо юридичні консультації з питань управління та організації діяльності організацій, а також допомагаємо в розробці статутів та внесенні змін до них.

Крім того, ми забезпечуємо громадські об’єднання поданням звітності та веденням документації відповідно до вимог законодавства. Наші юристи завжди стежать за оновленнями в законодавстві та надають своїм клієнтам актуальну та професійну правову підтримку.

Інші переваги співробітництва з нами:

 • надійність;
 • індивідуальний підхід;
 • глибоке розуміння та знання сфери;
 • чіткість та прозорість;
 • комплексний підхід;
 • швидкість та ефективність;

Обираючи DextraLaw, ваша організація отримує надійного та досвідченого партнера, який забезпечить успішну реалізацію проектів та захист ваших прав.

Питання та відповіді

Як здійснюється оподаткування ГО

Оподаткування громадських об’єднань здійснюється згідно з податковим законодавством України. Зазвичай, ГО звільняються від сплати податку на прибуток підприємств, якщо вона здійснює некомерційну діяльність та має статус неприбуткової організації. Однак, ГО можуть сплачувати інші податки, такі як ПДВ, якщо вони провадять певні комерційні операції або надають платні послуги. Також, ГО можуть користуватися різноманітними податковими пільгами та знижками, які передбачені законодавством для сприяння їхній діяльності та розвитку громади. Конкретний режим оподаткування залежить від видів діяльності, статусу ГО та інших факторів.

Чи можуть громадські об’єднання отримувати фінансову підтримку від держави чи інших організацій?

Так, громадські об’єднання можуть отримувати фінансову підтримку від держави, місцевих органів влади, міжнародних організацій, а також від приватних компаній та фізичних осіб. Ця підтримка може бути надана у формі субсидій, грантів, спонсорських внесків тощо.

Чи можуть громадські об’єднання провадити комерційну діяльність?

Так, громадські об’єднання можуть провадити комерційну діяльність, якщо вона служить досягненню статутних цілей ГО та не порушує її неприбуткового характеру. Однак, при цьому вони повинні сплачувати відповідні податки, зокрема ПДВ, за надані комерційні послуги.

Залишились запитання?

Навіщо відкладати, опишіть свою проблему чи питання, звернувшись до нас, замовивши дзвінок, або зв'язавшись з нами через контакти зручним для вас способом!

Зв'язатись з нами
Консультація
Зверніть увагу

Ознайомтеся з цікавими юридичними статтями нашого сайту, які допоможуть вам зрозуміти складні правові питання та знайти відповіді на ваші юридичні потреби. 

0%

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Наш фахівець зв’яжеться з вами та надасть детальну інформацію по вашим питанням.