Експорт, імпорт, ліцензування та сертифікація

Наші послуги
Консультація

Юридичний супровід імпорту та експорту

В умовах сучасного світу, де міжнародні економічні зв'язки стають все важливішими, імпорт та експорт стають ключовими складовими успішної діяльності бізнесу. Суворе дотримання законодавства та ефективне управління юридичними аспектами зовнішньоекономічної діяльності є невід'ємною частиною стратегічного розвитку підприємств та організацій, що мають амбіції виходу на міжнародні ринки. Надійним помічником в складних питаннях міжнародного бізнесу є компанія Dextralaw. Наші досвідчені юристи володіють глибоким розумінням міжнародних правових норм, законодавства та торговельних обмежень. Це дозволяє нам забезпечувати комплексний юридичний супровід імпорту та експорту на кожному етапі функціонування підприємства чи організації.

Яким секторам потрібна допомога юриста

Юридичний супровід імпортних та експортних операцій є важливою складовою успішної зовнішньоекономічної діяльності для підприємств. Як правило, допомога кваліфікованих юридичних спеціалістів потрібна наступним секторам:

Агро/сільгосппродукція:

 • Отримання необхідних дозволів та сертифікатів на експорт або імпорт сільгосппродукції.
 • Дотримання фітосанітарних та ветеринарних вимог при перетині кордону.
 • Юридичний супровід експорту сх продукції під час торгівлі із зовнішніми партнерами.

Сировина:

 • Оформлення документів для ввезення/вивезення сировини.
 • Відстеження вимог щодо митних платежів та податків на сировину.
 • Регулювання валютних операцій при торгівлі сировиною.

Продукція виробництва:

 • Розробка та аналіз контрактів на постачання готової продукції.
 • Вирішення питань щодо інтелектуальної власності при експорті/імпорті технологій чи патентованої продукції.
 • Дотримання стандартів якості та безпеки при перетині кордону.

Вимоги до продукції на міжнародних ринках

Ознайомимося з загальними вимогами до продукції на міжнародних ринках:

 • Якість продукції. Виробники зобов’язані дотримуватися стандартів і норм якості, що встановлені для конкретної галузі.
 • Безпека продукції. Вимоги до безпеки можуть включати в себе дотримання стандартів, сертифікацію, контроль якості та можливість відстеження продукції на всіх етапах постачання.
 • Екологічні стандарти. Компанії повинні дотримуватися екологічних стандартів, реалізовувати відновлювані ресурси та зменшувати вплив на навколишнє середовище.
 • Маркування та упаковка. Сюди входить ідентифікація продукції, інформація для споживачів, мовні вимоги тощо.
 • Технічні стандарти. Деякі галузі повинні дотримуватися певних технічних стандартів чи нормативів.
 • Сертифікація. Для доступу до деяких ринків або галузей може бути необхідно отримати певні сертифікати або дозволи, які підтверджують відповідність продукції певним вимогам.
 • Цінова конкурентоспроможність. На різних ринках висуваються різні вимоги до цінової політики, залежно від конкуренції та споживчої здатності.

Чим ми можемо допомогти?

Фахівці компанії Dextralaw надають юридичний супровід експорту агропродукції, сировини, продукції виробництва, ювелірних виробів та інших галузей, які займаються зовнішньою економічною діяльністю.

Наші переваги:

 • великий досвід і розуміння специфіки кожної галузі;
 • індивідуальний підхід;
 • широкий спектр юридичних послуг;
 • клієнтська підтримка в будь-яких форс-мажорних обставинах;

Тому, якщо ви потребуєте кваліфікованої допомоги з питань ЗЕД, обов’язково звертайтеся до нас!

Питання/відповіді

Які юридичні аспекти потрібно враховувати при організації міжнародних експортних операцій?

При міжнародних експортних операціях важливо враховувати такі юридичні аспекти, як відповідність торговельному законодавству країни-імпортера, укладання міжнародних контрактів, митні та податкові обов'язки, правила відстеження товарів, а також рішення спорів та можливий вплив санкцій.

Які юридичні аспекти стосуються міжнародного імпорту сировини для виробництва?

При міжнародному імпорті сировини для виробництва важливо враховувати такі аспекти, як дотримання технічних стандартів, сертифікація якості, забезпечення безпеки та відповідність екологічним нормам. Крім того, потрібно укладати контракти з постачальниками, які чітко регулюють умови постачання, оплату та інші деталі.

Які можуть бути наслідки невідповідності митних та податкових обов'язків під час зовнішньоекономічної діяльності?

Порушення митних та податкових обов'язків може призвести до серйозних наслідків, таких як штрафи, конфіскація товарів, зупинення операцій, втрати репутації та можливо навіть юридичні позови. Для уникнення таких наслідків важливо дотримуватися всіх митних та податкових правил.

Як можна забезпечити правовий захист при виникненні спорів з іноземними контрагентами?

Для забезпечення правового захисту при виникненні спорів з іноземними контрагентами важливо укладати письмові контракти з чіткими умовами та механізмами врегулювання спорів. Також корисно використовувати альтернативні методи врегулювання спорів, такі як медіація чи арбітраж.

Хто належить до суб’єктів ЗЕД

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) — це різні організації, підприємства, установи та особи, які здійснюють торгівельні та економічні відносини за межами своєї країни. Серед суб'єктів ЗЕД можуть бути:

 • Підприємства,  які займаються виробництвом, обробкою, продажем та постачанням товарів і послуг на міжнародних ринках. Це можуть бути великі корпорації, малі та середні підприємства, які здійснюють експорт та імпорт.
 • Банки та фінансові установи, які забезпечують фінансування міжнародних операцій, валютні обміни та інші фінансові послуги для суб'єктів ЗЕД.
 • Державні органи, що регулюють та сприяють міжнародній торгівлі, включаючи митні служби, міністерства зовнішніх справ, економічного розвитку та інші.
 • Міжнародні організації, які займаються підтримкою міжнародної торгівлі та економічної співпраці, такі як Світова торговельна організація (СТО), Міжнародний валютний фонд (МВФ) тощо.
 • Індивідуальні підприємці та фізичні особи, що здійснюють міжнародні операції, такі як імпорт та експорт товарів, надання послуг за кордоном, інвестування тощо.
 • Міжнародні дистриб'ютори та посередники, які відіграють роль посередників у торговельних відносинах між виробниками та споживачами за межами країни.
 • Логістичні та транспортні компанії, які забезпечують перевезення товарів та послуг з однієї країни в іншу, включаючи морський, повітряний, залізничний та автомобільний транспорт.
 • Організації, які надають різноманітні послуги, такі як логістика, страхування, консалтинг, юридична підтримка та інші, для суб'єктів ЗЕД.

Ліцензування ЗЕД

Ліцензування (ЗЕД) – це процес отримання офіційних дозволів та ліцензій від компетентних органів для здійснення певних видів торгівлі, експорту, імпорту або інших зовнішньоекономічних операцій.

 • Основні аспекти ліцензування в ЗЕД включають:
 • ліцензії на експорт та імпорт;
 • спеціальні ліцензії та дозволи;
 • ліцензування технологій;
 • ліцензування інтелектуальної власності;
 • ліцензування фінансових операцій;
 • ліцензування в галузі послуг.

Акредитація на митниці: ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Акредитація на митниці є важливим етапом в рамках зовнішньоекономічної діяльності. Він відображає взаємовідносини між суб'єктами ЗЕД та митними органами. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" регулює багато аспектів зовнішньої торгівлі та міжнародної співпраці. Розглянемо цей закон більш детально.

Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" встановлює правові засади та правила, які регулюють взаємодію суб'єктів ЗЕД з митними органами та іншими відповідними органами. Один з важливих аспектів цього закону - це акредитація суб'єктів ЗЕД на митницях.

Акредитація на митниці передбачає процедуру реєстрації та визнання суб'єкта ЗЕД уповноваженим для здійснення торгівельних та економічних операцій через митницю. Це дозволяє суб'єкту ЗЕД використовувати спеціальні права та переваги під час здійснення імпортно-експортних операцій.

Акредитація може включає такі аспекти:

 • визнання статусу "акредитованого суб'єкта ЗЕД;
 • спрощена процедура митного оформлення, що сприяє зменшенню часу та витрат на митне оформлення товарів.
 • пріоритетне обслуговування;
 • зменшення ризиків затримок, помилок та непорозумінь під час митного оформлення;

Загальний обсяг прав та переваг, які отримує акредитований суб'єкт залежить від конкретних умов, галузі та обсягу зовнішньоекономічних операцій. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" також визначає інші аспекти ЗЕД, такі як:

 • порядок укладання зовнішньоекономічних договорів;
 • митні та торговельні обмеження;
 • валютний контроль;
 • забезпечення конкурентоспроможності тощо.

Експорт

Експорт — важливий аспект зовнішньоекономічних відносин, де підприємства та організації розширюють свою діяльність за межі внутрішнього ринку, реалізовуючи свою продукцію та послуги на міжнародному рівні. Це сприяє взаємному обміну товарами та знаннями між різними країнами, сприяючи економічному зростанню та розвитку. Якість та конкурентоспроможність експортованих товарів і послуг грають ключову роль у забезпеченні успіху на міжнародних ринках, а правові аспекти та митні процедури також важливі для успішного здійснення експортної діяльності.

1)      Повний супровід підприємства для здійснення експортної діяльності

Юридична компанія Dextralaw забезпечить повний супровід підприємства для здійснення експортної діяльності. Це допомагає максимізувати можливості на міжнародних ринках, зменшити ризики та забезпечити успішну реалізацію експортних стратегій. Процес передбачає активну підтримку та консультації з боку фахівців, які мають глибокі знання в галузі зовнішньої торгівлі та міжнародних відносин. Деякі ключові аспекти повного супроводу підприємства для здійснення експортної діяльності:

2)      Експорт товарів

Експорт товарів — це основна форма експорту, яка включає продаж товарів з країни-виробника або постачальника на міжнародні ринки. Це можуть бути різні види товарів, від сировини та компонентів до готової продукції. Експорт товарів вимагає дотримання митних правил, стандартів якості, ліцензування та інших вимог країни-отримувача. Наші юристи допоможуть вирішити всі питання та нададуть експертні консультації.

3)      Експорт послуг

Експорт послуг включає надання різноманітних послуг за кордоном. Це можуть бути фінансові, консалтингові, транспортні, інжинірингові, технічні та інші види послуг. Експорт послуг також регулюється міжнародними та національними нормативами, вимагаючи ліцензування та дотримання стандартів якості. Тому, якщо ви потребуєте консультацій та допомоги кращих юристів, звертайтеся до Dextralaw

Закон України від 02.10.2019 № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (набрав чинності 7 листопада 2019 року)

Закон України від 02.10.2019 № 141-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів" вніс зміни до Митного кодексу України та відноситься до реформи митної системи. Основною метою цього Закону було забезпечити підтримку та стимулювання авторизованих економічних операторів (АЕО), які є підприємствами, що відповідають певним критеріям і мають спрощений режим митного оформлення.

Головні зміни, внесені цим Законом, включають:

 • Розширення категорій АЕО: Закон дозволяє розширити категорії підприємств, які можуть отримати статус АЕО, включаючи виробників, імпортерів, експортерів, транспортних підприємств та інші.
 • Зменшення обсягу документів: Закон спрощує процедури митного оформлення для АЕО, зменшуючи кількість необхідних документів та обов'язкових перевірок.
 • Запровадження спрощеного митного контролю: АЕО можуть користуватися спрощеним митним контролем, що сприяє зменшенню часу митного оформлення та затрат на операції.
 • Забезпечення більшої предскальної впевненості: Закон передбачає можливість отримання більшої предскальної впевненості для АЕО, що дозволяє їм більш ефективно планувати та управляти своєю діяльністю.
 • Забезпечення захисту прав та інтересів АЕО: Закон надає АЕО додатковий рівень захисту прав у відносинах з митними органами

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 665 «Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів» (далі – постанова № 665).

Головна мета постанови полягає в забезпеченні сприятливих умов для діяльності АЕО та спрощення митного оформлення. Деякі аспекти постанови включають:

 • Розширення обсягу діяльності АЕО: Постанова дозволяє АЕО здійснювати ряд додаткових операцій, зокрема пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.
 • Спрощення митного оформлення: Постанова передбачає спрощені процедури митного контролю та оформлення для АЕО, що зменшує час та затрати на вивезення/ввезення товарів.
 • Відповідальність та контроль: Постанова уточнює обов'язки та відповідальність АЕО перед митними органами та іншими контролюючими органами.
 • Електронне декларування: Вводить можливість електронного декларування для АЕО, що сприяє зручності та ефективності процесів.
 • Перевірка спроможності АЕО: Зазначається процедура перевірки та підтвердження відповідності АЕО вимогам.

Імпорт

Імпорт - це процес придбання товарів, послуг або інших продуктів з-за кордону та введення їх на територію власної країни. Юридичні фахівці Dextralaw надають поради стосовно наступних питань:

1) Імпорт та зовнішньоекономічна діяльність:

 • Реєстрація суб'єкта ЗЕД-діяльності. Процес реєстрації включає отримання відповідних дозволів та ліцензій для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Це може включати отримання ідентифікаційного номера, реєстрацію в митниці та інші документи.
 • Рекомендації щодо митного оформлення товарів. Юридичні фахівці дадуть поради стосовно оптимальних стратегій митного оформлення товарів, вибору митниці, обрання тарифів, що сприяють зменшенню податкових зобов'язань.
 • Розробка та погодження контрактів ЗЕД. Наші спеціалісти допоможуть в розробці та погодженні міжнародних контрактів на поставку товарів, визначенні умов поставки, платежів, дотриманні законодавства тощо.

2) Юридичний супровід імпорту БАДів в Україну:

 • Реєстрація та ліцензування. Допомога у здійсненні реєстрації та отриманні необхідних ліцензій для імпорту БАДів відповідно до законодавства України.
 • Відповідність стандартам. Забезпечення відповідності БАДів стандартам та нормативам, встановленим в Україні для забезпечення безпеки та якості.
 • Митні та податкові аспекти. Розрахунок та оптимізація митних та податкових зобов'язань, сплата мит, податків та зборів.
 • Законодавча відповідність. Консультації в дотриманні усіх законів та нормативів, які регулюють імпорт та продаж БАДів в Україні.
 • Легалізація документів. Допомога у легалізації документів та відповідних сертифікатів для імпорту БАДів.

Залишились запитання?

Навіщо відкладати, опишіть свою проблему чи питання, звернувшись до нас, замовивши дзвінок, або зв'язавшись з нами через контакти зручним для вас способом!

Зв'язатись з нами
Консультація
0%

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Наш фахівець зв’яжеться з вами та надасть детальну інформацію по вашим питанням.