Недобросовісна конкуренція

Недобросовісна конкуренція

10 хв на прочитання
Наші послуги
Консультація

Недобросовісна конкуренція в бізнесі та рекламі

В сучасному світі, де бізнес-середовище стає все більш конкурентним, компанії і підприємства часто стикаються з проблемою недобросовісної конкуренції. Це недоброчесні та протизаконні практики, які можуть серйозно нашкодити бізнесу і порушити справедливу конкуренцію. В таких ситуаціях своєчасне звернення до досвідчених юристів може стати вирішальним кроком для захисту прав і інтересів компанії.

Юридична компанія DextraLaw готова надати компетентну підтримку та захист від недобросовісної конкуренції, допомагаючи клієнтам залишатися на вершині успіху в умовах мінливого ринку.

Що таке недобросовісна конкуренція?

Недобросовісна конкуренція – це практика, коли компанії або бізнес-особи здійснюють дії, які не відповідають етичним та законодавчим стандартам, з метою отримання невиправданих переваг над своїми конкурентами. Це може включати нелегальні дії, обман споживачів, розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації, порушення прав інтелектуальної власності, зниження цін з метою виведення конкурентів з ринку, та інші нечесні методи.

Недобросовісна конкуренція є серйозною проблемою, оскільки вона може спотворити ринкові умови, зашкодити репутації компаній та завдати серйозних збитків. Вона також порушує принципи чесної боротьби за покупців і підриває довіру до бізнес-середовища.

Органи державного регулювання та правоохоронні органи України активно працюють над боротьбою з недобросовісною конкуренцією та намагаються захистити законні права компаній та споживачів.

Чим недобросовісна конкуренція загрожує Вашому бізнесу?

Підприємства, які стикаються з проблемами недобросовісної конкуренції, сильно потерпають від її негативних наслідків, а саме:

 • Зниження репутації. Недобросовісні конкуренти можуть розповсюджувати неправдиву інформацію про компанію, її продукти або послуги. Очевидно, що це негативно впливає на репутацію і довіру споживачів.
 • Втрата клієнтів. Шляхом застосування агресивних та недоброчесних методів продажу або реклами, недобросовісні конкуренти відвертають клієнтів від компанії, що призводить до зменшення обсягів продажів та втрати прибутку.
 • Порушення прав інтелектуальної власності. На законодавчому рівні порушуються авторські, патентні або інші права інтелектуальної власності компанії, що в свою чергу, завдає серйозних збитків і загрожує подальшій діяльності.
 • Юридичні проблеми. Агресивні дії конкурентів порушують законодавство про конкуренцію та торгівлю. Це призводить до юридичних проблем і санкцій від правоохоронних органів.
 • Економічна нестабільність. Недобросовісна конкуренція створює дисбаланс на ринку, знижує ціни до нерентабельних рівнів, що загрожує економічній стабільності компанії.

Тому припинення недобросовісної конкуренції – першочергове завдання для забезпечення чесної та етичної боротьби на ринку. Боротьба з недобросовісною конкуренцією не тільки допомагає захистити інтереси конкретних компаній, але й забезпечує здорові ринкові відносини, що сприяє розвитку бізнесу та забезпеченню кращих умов для споживачів.

Поширення інформації, що вводить в оману. Приклади.

Поширення неправдивої інформації про компанію-конкурента є однією з найпоширеніших недобросовісних практик, яка використовується для отримання неправдивих переваг. Такі дії спотворюють ринкову конкуренцію, порушують права споживачів та завдають шкоди репутації інших компаній.

Розглянемо декілька прикладів поширення інформації, що вводить в оману:

 • фейкові новини – розповсюдження неправдивих новин або інформації про компанію чи її продукти з метою збити репутацію та зіпсувати відносини з клієнтами.
 • маніпульовані відгуки створення підроблених або маніпульованих відгуків про товари чи послуги компанії з метою залучити нових клієнтів або підірвати довіру до конкурентів;
 • сфальшовані документи – використання підроблених документів або сертифікатів, що підтверджують якість товарів чи послуг, з метою залучити більше клієнтів;
 • неправдиві заяви конкурентів – поширення хибних заяв або інформації про конкурентів з метою зіпсувати їхню репутацію та залучити їхніх клієнтів.

Особливої шкоди компаніям завдає недобросовісна конкуренція в рекламі, яка негативно впливає майже на всі аспекти бізнесу, приводячи до серйозних наслідків, а саме:

 • втрата довіри споживачів;
 • негативний вплив на репутацію;
 • зниження обсягів продажу;
 • порушення прав інтелектуальної власності;
 • зменшення конкурентної переваги;
 • юридичні проблеми.

Неправомірне використання позначень. Приклади.

Неправомірне використання позначень включає в себе використання товарних знаків, логотипів, найменувань, дизайну або інших ідентифікаційних елементів компанії без згоди власника цих позначень. Це призводить до порушення прав інтелектуальної власності та завдає значних збитків компанії.

Наведемо декілька прикладів неправомірного використання позначень:

 • Підробка товарних знаків. В цьому випадку конкурент виготовляє продукт, який має той самий товарний знак або надзвичайно схожий на логотип компанії-конкурента. Це призводить до втрати споживачів та збитків для власника оригінального ТЗ.
 • Фальшива упаковка. Використання підробленої упаковки або етикеток, які надзвичайно схожі на упаковку або етикетки власника товарного знаку.
 • Недоброчесна порівняльна реклама. Проведення порівняльної реклами, в якій позначення або характеристики продуктів конкурента неправомірно порівнюють з продуктами своєї компанії, спотворює образ конкурента та завдає йому значної шкоди.
 • Використання знаків інтелектуальної власності без дозволу. Використання логотипів, дизайну або слоганів, які є об’єктом інтелектуальної власності компанії, без отримання необхідного дозволу або ліцензії.
 • Підробка ліцензійних продуктів. Виготовлення або продаж підроблених продуктів, що мають ліцензійний логотип або позначення, без належного дозволу власника ліцензії.

Як захиститись від недобросовісної конкуренції

Ефективно захиститися від недобросовісної конкуренції допоможуть наступні кроки:

 • Реєстрація своєї інтелектуальної власності. Реєстрація товарних знаків, авторських прав, патентів та іншої інтелектуальної власності надає юридичний захист та правовий статус вашим позначенням, продуктам чи ідеям. Це зробить їх більш захищеними у випадку спроби підробки або неправомірного використання конкурентами.
 • Відстеження діяльності конкурентів. Необхідно постійно слідкувати за рекламою, продуктами, упаковкою та іншими діями ваших конкурентів. Такий моніторинг дозволяє виявляти неправомірні дії та реагувати на них вчасно.
 • Припинення порушення через подачу заяви. Подача заяви про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції до органів регулювання або антимонопольних органів є ефективним способом залучити увагу до недобросовісних дій конкурентів. Це допомагає запустити процес розслідування та застосувати відповідні санкції до порушників.

Що ми пропонуємо

Юридична компанія DextraLaw пропонує широкий спектр юридичних послуг та комплексний абонентський юридичний супровід для бізнесу з питань захисту від недобросовісних конкурентів:

 • Аналіз та виявлення недобросовісних дій. Наші юристи детально досліджують діяльність конкурентів з метою виявлення неправомірних дій, які можуть завдати шкоду вашому бізнесу.
 • Підготовка та подача заяв про порушення. Ми готуємо професійні заяви про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції до відповідних органів регулювання та антимонопольних органів з метою припинення неправомірних дій конкурентів.
 • Представництво в суді. У разі потреби, наші адвокати нададуть представництво в судах та інших юридичних органах у випадках неправомірної конкуренції, забезпечуючи ефективний захист ваших прав та інтересів.
 • Розробка стратегії захисту. Ми співпрацюємо з клієнтами для розробки індивідуальної стратегії захисту від недобросовісної конкуренції, що враховує особливості бізнесу та правовий контекст.
 • Правові консультації та підтримка. Наша команда надає професійні правові консультації та підтримку з питань захисту від недобросовісної конкуренції, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення та вчасно реагувати на неправомірні дії.

Інші переваги співробітництва з DextraLaw:

 • глибокі знання різних галузей бізнесу;
 • оперативність та ефективність;
 • індивідуальний підхід;
 • довготривале партнерство, побудоване на довір’ї та ефективних взаємовідносинах;
 • доступна вартість юридичних послуг.

Питання та відповіді

Які типи недобросовісної конкуренції існують?

Недобросовісна конкуренція може включати різноманітні практики, такі як фальшива реклама, підробка товарів, зниження цін до збиткового рівня з метою виведення конкурентів з ринку, поширення недостовірної інформації про конкурентів, розголошення конфіденційної інформації тощо.

Які юридичні заходи можна застосовувати для боротьби з недобросовісною конкуренцією?

Для боротьби з недобросовісною конкуренцією можуть використовуватись різноманітні юридичні заходи, такі як подача заяв про порушення до органів регулювання, розпочати судовий процес з метою вимоги компенсації за збитки, звернення до антимонопольних органів, реєстрація прав на інтелектуальну власність та інші правові заходи, що забезпечують законний захист прав інтересів компанії.

Чому важливо ефективно боротися з недобросовісною конкуренцією?

Своєчасна та ефективна боротьба з недобросовісною конкуренцією важлива, оскільки неправомірні дії конкурентів можуть завдати серйозних фінансових та репутаційних збитків вашому бізнесу. Недобросовісна конкуренція може призвести до втрати клієнтів, послабити конкурентоспроможність компанії та порушити роботу ринку загалом.

Чи існують правові стандарти або законодавство, що регулює недобросовісну конкуренцію в Україні?

Одним з ключових законів у цій сфері є Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, прийнятий з метою забезпечення конкурентного розвитку ринку та захисту прав споживачів. Цей закон встановлює правила для підприємств, щоб уникати неправомірних дій, таких як фальшива реклама або порушення прав інтелектуальної власності. Якщо ви стикаєтесь із такою проблемою, можете подати заяву до антимонопольного органу про порушення закону щодо захисту від недобросовісної конкуренції.

Залишились запитання?

Навіщо відкладати, опишіть свою проблему чи питання, звернувшись до нас, замовивши дзвінок, або зв'язавшись з нами через контакти зручним для вас способом!

Зв'язатись з нами
Консультація
0%

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Наш фахівець зв’яжеться з вами та надасть детальну інформацію по вашим питанням.