Реєстрація патенту на винахід в Україні

Реєстрація патенту на винахід в Україні

5 хв на прочитання
Наші послуги
Консультація

Реєстрація патенту на винахід в Україні

Реєстрація патенту на винахід в Україні є важливим кроком для інноваторів та винахідників, які прагнуть захистити свої творчі досягнення та впровадження новаторських ідей на ринку. Процес отримання патенту визначається складними юридичними та технічними вимогами, які визначаються законодавством. Від підготовки та подання заявки до етапу випробувань та отримання патенту – цей шлях вимагає уваги до деталей, професійного супроводу та знання відповідних нормативно-правових актів.

Патент на винахід (що це і чим регулюється і чому важливо)

Патент на винахід є юридичною охороною, наданою винахіднику на його новаторські ідеї чи технічні розробки. Це дозволяє винахідникам захищати свою інтелектуальну власність від несанкціонованого використання іншими особами. Реєстрація патенту на винахід визначається Законом України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”.

Важливі аспекти патенту на винахід:

 • Ексклюзивність. Одним з ключових аспектів патенту є надання винахіднику ексклюзивного права на використання, продаж та інші форми розповсюдження його винаходу протягом визначеного періоду.
 • Захист від копіювання. Патент надає винахіднику законне право вимагати зупинки незаконного використання його винаходу і відшкодування збитків від осіб, які порушують його права.
 • Стимулювання інновацій. Система патентування стимулює розробку нових технологій та інновацій, оскільки вона надає винахідникам можливість забезпечити повернення інвестицій та отримати прибуток.
 • Підтримка інтелектуальної власності. Патенти є важливою частиною системи інтелектуальної власності, яка сприяє розвитку знань і допомагає створити конкурентне середовище.
 • Міжнародний захист. Деякі винахідники можуть подавати заявки на міжнародні патенти (наприклад, за системою Патентної Кооперації), що забезпечує їхню охорону в різних країнах.

Загальносвітова практика патентування визначається Паризькою конвенцією та іншими міжнародними угодами. Отримання патенту дозволяє винахідникам не лише захистити свої творчі досягнення, але і сприяє створенню стійкої та конкурентоспроможної інтелектуальної власності.

Що вважається винаходом?

Винахід – це новий та корисний технічний зразок або рішення, яке може бути захищене патентом. Зазвичай для того, щоб ідея або розробка визналися винаходом, вона повинна відповідати кільком критеріям:

 • новизна;
 • корисність;
 • неочевидність.

Яке буває патентування винаходів

Патентування винаходів може бути пов’язане з різними формами авторства та власності залежно від обставин, у яких винахід був створений. Основні форми власності на патент включають:

 • Особисте авторство. У випадку фізичних осіб, які створюють винахід особисто, вони можуть бути визнані винахідниками та власниками патенту. У цьому випадку власність на патент може бути індивідуальною.
 • Колективне авторство. Якщо винахід був створений групою фізичних осіб, кожен учасник групи може бути визнаний винахідником та мати право на патент. У цьому випадку патент може бути спільною власністю.
 • Юридичні особи. Якщо винахід був створений працівниками у межах своєї службової діяльності або в рамках виконання роботи на замовлення, право на патент може перейти до роботодавця або замовника (юридичної особи).
 • Патентна угода. Винахідник може укласти патентну угоду, внаслідок якої право на патент передається іншій особі чи організації. Це може включати продаж права на патент, ліцензування або інші форми передачі прав.
 • Співвласність. В деяких випадках можлива співвласність, коли власність на патент належить кільком особам або суб’єктам. У такому разі кожен співвласник має право використовувати та здавати в оренду свою частину патенту без згоди інших, але не може передати свою частину без згоди інших співвласників.

Основні етапи патентування

Оформлення патенту на винахід включає наступні кроки:

 1. Створення докладного опису винаходу та подання заявки відповідно до вимог патентного законодавства.
 2. Перевірка відповідності заявки формальним вимогам, таким як правильність документації та оплата встановлених зборів.
 3. Публічне оголошення заявки після успішної формальної перевірки.
 4. Проведення пошуку для перевірки новизни та неочевидності винаходу. Оцінка його конкурентного середовища.
 5. Визначення експертною комісією наявності новизни, неочевидності та промислової застосовності.
 6. Оприлюднення детального опису винаходу після успішної експертної оцінки.
 7. У випадку позитивного рішення видача патенту на винахід.
 8. Регулярна оплата утримання патенту та подовження його дії.

Як скласти патентну заявку

Для складання патентної заявки рекомендуємо скористатися послугами юридичної компанїDextra Law. Наші юристи з патентного права допоможуть вам докладно описати винахід, сформулювати претензії та правильно підготувати всю необхідну документацію. Ми забезпечимо дотримання всіх вимог та термінів, щоб зробити процес патентування максимально ефективним та безпечним для вас.

Залишились запитання?

Навіщо відкладати, опишіть свою проблему чи питання, звернувшись до нас, замовивши дзвінок, або зв'язавшись з нами через контакти зручним для вас способом!

Зв'язатись з нами
Консультація
0%

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Наш фахівець зв’яжеться з вами та надасть детальну інформацію по вашим питанням.