Реорганізація та реструктуризація юридичної особи

Реорганізація та реструктуризація юридичної особи

4 хв на прочитання
Наші послуги
Консультація

Реорганізація та реструктуризація юридичної особи

Реорганізація та реструктуризація підприємства – це стратегічні процеси, що впливають на її функціонування та ефективність. Ці процеси можуть включати зміни в структурі, власності, фінансах та стратегії компанії, і вони грають важливу роль у її розвитку та адаптації до змін ринкових умов.

У яких випадках потрібна реструктуризація, а в яких реорганізація

Реструктуризація та реорганізація – це два різні підходи до зміни структури або функціонування підприємства або організації, і їхній вибір залежить від конкретної ситуації та мети. Ось найпоширеніші випадки, коли може бути потрібна кожна з цих опцій.

Реструктуризація юридичної особи:

 • фінансові проблеми, такі як борги, збитки або недостатню прибутковість;
 • оптимізація бізнесу;
 • марджери і поглинання.

Реорганізація юридичної особи:

 • зміна юридичного статусу, наприклад, перехід з одного типу суб’єкта господарювання на інший;
 • поділ на окремі компанії;
 • зміна структури власності.

Що таке реорганізація підприємства?

Реорганізація підприємства – це процес, за яким підприємство здійснює зміни у своєму організаційному або юридичному статусі, структурі, стратегії або діяльності з метою поліпшення його функціонування, конкурентоспроможності та результативності. Реорганізація може бути проведена з різних причин і приймати різні форми в залежності від цілей та потреб підприємства.

Як відбувається реорганізація підприємства?

Реорганізація підприємства – це складний процес, що передбачає ряд ключових кроків і дій. Ось загальна схема, як все відбувається:

 1. Аналіз поточного стану підприємства та визначення цілей реорганізації.
 2. Розробка плану змін та конкретних дій для досягнення поставлених цілей.
 3. Визначення юридичного статусу нових структур і підготовка відповідних документів.
 4. Розробка бюджетів, прогнозів доходів і витрат, а також планів фінансування реорганізації.
 5. Отримання необхідних дозволів і затверджень від регуляторів і зацікавлених сторін.
 6. Здійснення необхідних дій, таких як переміщення активів, зміни власності, перегляд персоналу і інше.
 7. Аналіз результатів реорганізації та перевірка досягнення цілей.
 8. Оформлення юридичних змін у відповідних органах.
 9. Встановлення системи контролю та вирішення питань, які виникають після завершення реорганізації.

Що таке перетворення юридичної особи?

Перетворення юридичної особи – це юридичний процес, внаслідок якого існуюча юридична особа змінює свій юридичний статус, структуру або форму власності без припинення своєї діяльності. Іншими словами, це процес, за якого підприємство чи організація може змінювати свою правову форму, статус,наприклад, з фізичної особи підприємця на юридичну особу, структуру власності, наприклад, зі змішаної власності на приватну або державну, тощо.

Хто може приймати рішення щодо реорганізації юридичної особи?

Рішення щодо реорганізації юридичної особи може приймати засновник (власник) чи органи управління цієї особи відповідно до її статуту або установчого документу. Зазвичай такі рішення приймаються шляхом зборів (загальних зборів акціонерів, зборів засновників тощо) або через рішення органів управління (наприклад, рішення ради директорів).

Що входить до реорганізації та реструктуризації

Реорганізація та реструктуризація юридичної особи можуть включати такі аспекти:

 • зміна юридичного статусу і структури власності;
 • оптимізація фінансів і боргів;
 • зміни в корпоративному управлінні;
 • перегляд стратегії та ринків;
 • перерозподіл активів;
 • зміни в кадровому складі;
 • дотримання правових вимог і отримання дозволів;
 • залучення інвестицій та фінансових ресурсів.

Ліквідація/банкрутство підприємства

Іноді, через різні обставини, підприємство може припинити свою діяльність. Основні варіанти цих процесів включають:

 • Ліквідація підприємства. Цей процес передбачає припинення всіх діяльностей організації та розподіл її активів серед кредиторів і власників. Ліквідація може бути добровільною (при рішенні власників) або примусовою (за рішенням суду або з інших причин).
 • Банкрутство. Це стан фінансової нестабільності, коли організація не здатна виконувати свої фінансові зобов’язання перед кредиторами. У банкрутстві можуть бути розглянуті такі опції, як реструктуризація боргів, розподіл активів серед кредиторів або припинення діяльності підприємства.

Обидва процеси вимагають дотримання законодавчих вимог та процедур і можуть включати розгляд судових питань та участь різних сторін, таких як кредитори, власники, державні органи тощо. Ці процеси спрямовані на вирішення фінансових проблем підприємства та максимізацію вигод для всіх зацікавлених сторін.

Залишились запитання?

Навіщо відкладати, опишіть свою проблему чи питання, звернувшись до нас, замовивши дзвінок, або зв'язавшись з нами через контакти зручним для вас способом!

Зв'язатись з нами
Консультація
0%

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Наш фахівець зв’яжеться з вами та надасть детальну інформацію по вашим питанням.