Діяльність неприбуткових організацій та іноземних представництв

Діяльність неприбуткових організацій та іноземних представництв

Наші послуги
Консультація

Юрідичні послуги для неприбуткових організацій та іноземних представництв

Неприбуткова (некомерційна) організація – це організація, яка працює з метою забезпечення благодійних, громадських, культурних, освітніх, наукових, соціальних або інших громадських користей, а не з метою заробітку та отримання прибутку. Неприбуткові організації можуть отримувати фінансову підтримку через благодійні внески, гранти, спонсорську допомогу та інші джерела. При цьому їхні прибутки не призначені для розділу між власниками, а використовуються на підтримку своєї діяльності та виконання місії.

Юридичне обслуговування неприбуткових організацій включає низку правових послуг, які допомагають установам функціонувати відповідно до законодавства та виконувати свої місії. Про особливості відкриття та діяльності таких організацій більш детально розглянемо в нашій статті.

Вибір форми неприбуткової організації залежно від цілей діяльності

В першу чергу слід зазначити, що статус «неприбутковості» в податковому та цивільному кодексах відрізняються:

 • Згідно цивільного кодексу, організація вважається некомерційною тоді, коли вона не ставить собі за мету отримання прибутку для його розподілу між учасниками.
 • Згідно податкового кодексу неприбуткова організація повинна відповідати переліку критеріїв, щоб вважатися такою і, відповідно, отримати статус неплатника податків на прибуток.

Основними претендентами на цей статус являються:

 • бюджетні організації;
 • громадські, політичні, творчі, релігійні, благодійні організації;
 • пенсійні фонди;
 • житлово-будівельні, дачні, садівничі, гаражні кооперативи;
 • профспілки та їх об’єднання;
 • ОСББ, спілки власників житлових будинків;
 • с/г обслуговуючі кооперативи та їх об’єднання;
 • інші установи, діяльність яких не суперечить вимогам п. 133.4 ПК.

На сьогоднішній день в Україні найбільш поширеними організаціями, виконуючими некомерційну діяльність, є:

 • Громадські об'єднання – це установи, які об'єднують людей зі спільними інтересами, цілями та цінностями. Вони можуть бути засновані для вирішення різних суспільних проблем, підтримки певних громадських ініціатив, просування соціальних, культурних, екологічних чи освітніх ідей, сприяння взаємодії між учасниками, інше.
 • Благодійні організації – це об’єднання, людей або юридичних осіб, які добровільно сприяють благодійним, гуманітарним та соціальним цілям. Мета таких організацій – забезпечення допомоги тим, хто найбільш її потребує, зокрема уразливим групам населення: хворі, діти, інваліди, постраждалі від лиха, та ін.

Відкриття НО

Кожин різновид неприбуткової організації має певну процедуру щодо заснування та відкриття. Але згідно до вимог законодавства, виділимо загальні етапи створення такої установи:

 1. Проведення установчих зборів. На цих зборах визначається мета організації, приймається статут, обираються керівники та вирішуються інші важливі питання.
 2. Підготовка визначеного законодавством пакету документів. Включає статут організації, протоколи засновницьких зборів, рішення про обрання керівних органів, копії документів осіб, які представляють організацію, та інші необхідні документи.
 3. Подання пакету документів для реєстрації до державного реєстратора за місцем знаходження НПО.
 4. Подання відповідних документів до Державної фіскальної служби для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
 5. Отримання свідоцтва про включення. Після успішної реєстрації та включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, організація може отримати відповідне свідоцтво.

Супроводження діяльності

Супроводження діяльності неприбуткової організації включає широкий спектр юридичних послуг і консультацій для забезпечення її правової діяльності та виконання законодавства:

 • Консультації з питань діяльності. Включає спектр надання юридичних консультацій щодо правил та умов здійснення діяльності, в тому числі з питань податкового законодавства, договірних зобов'язань, залучення фінансової підтримки тощо.
 • Реєстрація та зміни. Допомога в оформленні необхідної документації для реєстрації, а також в процедурі змін у статуті організації, включаючи зміну складу керівних органів, структури, мети і т.п..
 • Податкова підтримка. Виконання обліково-податкових послуг, підготовка та подання звітності неприбуткових організацій до відповідних державних органів.
 • Участь у переговорах та договірна робота. Підготовка договорів та документів для співпраці з партнерами, донорами, спонсорами, іншими організаціями.
 • Правовий захист і представництво. Захист інтересів організації у судових, податкових та інших органах.
 • Моніторинг та виконання нормативно-правових змін. Слідкування за змінами в законодавстві, що можуть вплинути на діяльність організації, та розробка відповідних рекомендацій.

Підготовка загальних зборів, статуту

Важливим етапом створення неприбуткової організації є підготовка загальних зборів та статуту НПО. Для цього потрібно виконати ряд дій, а саме:

 1. Підготовка документів для зборів. Цей етап включає складання повісток зі зборів, розсилку запрошень учасникам, підготовку порядку денного та інших необхідних документів.
 2. Проведення загальних зборів. На зборах учасники обговорюють і затверджують статут організації, обирають керівні органи, затверджують програми та плани діяльності.
 3. Розробка та затвердження статуту. Статут є основним установчим документом неприбуткової організації. В ньому визначаються цілі, завдання, організаційна структура, права та обов'язки учасників, а також інші питання, що стосуються діяльності організації.
 4. Узгодження статуту з відповідними органами. Для реєстрації організації до відповідного реєстратора потрібно підготувати статут та отримати погодження з відповідними органами.

Фіскальні ризики діяльності НО

Діяльність неприбуткових організацій пов'язана з різноманітними фіскальними ризиками, які варто враховувати для забезпечення законності та успішності їхнього функціонування.

Перерахуємо основні ризики:

 • Податковий. Неприбуткові організації мають специфічний податковий статус, який вимагає дотримання певних правил та обмежень. Незаконні дії або неправильна звітність можуть призвести до податкових санкцій та штрафів.
 • Фінансовий. Оскільки НО не мають комерційних цілей, їхні фінансові ресурси часто залежать від благодійних внесків та донорської підтримки. Тому вкрай важливо відповідально та прозоро управляти фінансами організації.
 • Правовий. Некомерційні установи повинні діяти в межах закону, дотримуватися встановлених норм та правил. Порушення законодавства може призвести до правових проблем та судових позовів.
 • Ризик контролю та звітності. НО зобов'язані подавати звітність про свою діяльність, включаючи фінансові звіти та звіти про виконання програм. Неправильна звітність може спричинити негативну реакцію з боку контролюючих органів.
 • Репутаційний. Діяльність некомерційних установ часто пов'язана з громадським інтересом, тому будь-які скандали або негативні випадки можуть завдати шкоди репутації організації та позбавити її підтримки.

Наші переваги

Юридична компанія DextraLaw надає всі необхідні юридичні послуги для неприбуткових організацій, починаючи з процесу створення та реєстрації організації і до забезпечення супроводження її діяльності на протязі всього існування. Наша команда досвідчених юристів готова надати комплексну підтримку з усіх юридичних питань, що стосуються неприбуткових організацій.

Ми допомагаємо у підготовці необхідної документації для проведення установчих зборів, розробці статуту та пакету документів для реєстрації відповідно до вимог законодавства. Ми готові допомогти у складних питаннях правового характеру, таких як укладення договорів, здійснення благодійних акцій, взаємодія з державними органами, розробка програм і проектів. Наша мета - створити найсприятливіші умови для вашої успішної діяльності, допомагаючи вам зосередитись на головному - на реалізації вашої місії та досягненні благодійних цілей.

Інші переваги співробітництва з нами:

 • комплексний та індивідуальний підхід;
 • надання широкого спектру юридичних послуг;
 • прозорість та довіра клієнтів, що дозволяє побудувати довгострокові партнерські відносини.

Обираючи DextraLaw, ви отримуєте надійного помічника, який який забезпечить повне юридичне обслуговування вашої неприбуткової організації. Залишайте свою заявку і ми відразу зв’яжемося з вами та відповімо на всі питання.

Питання та відповіді

Що таке неприбуткова організація (НПО), які її ключові цілі?

Неприбуткова організація є юридичною установою, яка не має на меті отримання заробітку, при цьому ставить своїм головним завданням вирішення певних соціальних, культурних, гуманітарних, екологічних або благодійних проблем. Цілі НПО можуть бути різноманітними, від надання благодійної допомоги та підтримки уразливих груп населення до розвитку освіти, культури, науки тощо.

Яка роль неприбуткових організацій у суспільстві та як вони сприяють соціальному розвитку?

Некомерційні установи відіграють важливу роль у суспільстві, сприяючи соціальному розвитку та покращенню якості життя. Вони забезпечують надання благодійної допомоги, підтримки та соціальних послуг нужденним, сприяють збереженню культурної спадщини, просвітництву, розвитку науки та екології. НПО є важливими інструментами громадської участі та сприяють формуванню відповідальної громадянської свідомості. Зокрема, наразі в Україні через неприбуткові організації здійснюється волонтерська діяльність.

Які юридичні процедури потрібні для створення та реєстрації неприбуткової організації?

Для створення та реєстрації неприбуткової організації потрібно провести установчі збори, розробити статут та пакет документів згідно з вимогами законодавства. Також потрібно подати пакет документів до державного реєстратора та Державної фіскальної служби для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Які інструменти та підходи можна застосовувати з ціллю залучення фінансових ресурсів для діяльності НПО?

Для залучення фінансових ресурсів, неприбуткові організації можуть використовувати різноманітні підходи, такі як грантові програми, пожертвування від фізичних та юридичних осіб, корпоративні спонсорства, організація благодійних заходів, а також розвиток партнерств з іншими організаціями та фондами.

Чи можуть НПО виключити з Реєстру неприбуткових установ та організацій при порушенні вимог закону, який регулює її діяльність?

Так, виключення некомерційної організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій може стати наслідком порушення вимог закону, який регулює її діяльність. Якщо організація не дотримує встановлені законом правила та умови своєї діяльності, це може послужити підставою для її ліквідації.

Де можна ознайомитися з Реєстром неприбуткових установ та організацій

Щоб знайти Реєстр неприбуткових установ та організацій, потрібно зайти на офіційний вебпортал ДПС України, та відвідати сторінку ДПС за посиланням https://www.tax.gov.ua/. 

Залишились запитання?

Навіщо відкладати, опишіть свою проблему чи питання, звернувшись до нас, замовивши дзвінок, або зв'язавшись з нами через контакти зручним для вас способом!

Зв'язатись з нами
Консультація
0%

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Наш фахівець зв’яжеться з вами та надасть детальну інформацію по вашим питанням.